Teleradiogram (zdjęcie cefalometryczne)

Zdjęcie cefalometryczne jest zdjęciem rentgenowskim obrazującym bok czaszki.  W stomatologii tego rodzaju zdjęcie stosowane jest głównie w ortodoncji i protetyce – pomaga precyzyjnie zdiagnozować stan uzębienia i ustalić plan leczenia.  

Wykonanie zdjęcia cefalometrycznego przy zastosowaniem techniki cyfrowej oraz odpowiedniego oprogramowania umożliwia redukcję dawki promieniowania przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu.

Atutem cefalometrii cyfrowej jest możliwość powiększenia wykonanego zdjęcia, wyostrzenia go czy dokonania precyzyjnych pomiarów. Dzięki temu interpretacja obrazu jest znacznie łatwiejsza, co pomaga szybko i precyzyjnie ustalić plan leczenia.

Chcesz wykonać zdjęcie cefalometryczne w Poznaniu? Zadzwoń: 22 33 22 844 lub 61 62 87 500.