Nasi specjaliści

Chirurgia stomatologiczna

lek. stom. Joanna Kołodziej-Skręta

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza