Nasi specjaliści

Stomatologia

lek. stom. Monika Anielska

Specjalizacja: Stomatologia

lek. stom. Regina Antoniv

Specjalizacja: Stomatologia, Periodontologia

lek. stom. Dagmara Bałuszyńska

Specjalizacja: Stomatologia

lek. stom. Jakub Bargiel

Specjalizacja: Stomatologia

lek. stom. Barbara Czopik

Specjalizacja: Stomatologia

lek. stom. Renata Michna

Specjalizacja: Stomatologia

lek. stom. Melania Olchawa-Pająk

Specjalizacja: Stomatologia, Stomatologia dziecięca

lek. stom. Marta Rataj

Specjalizacja: Stomatologia

lek. stom. Katarzyna Rzepecka

Specjalizacja: Stomatologia