Nasi specjaliści

Chirurgia szczękowo-twarzowa

lek. stom. Adam Balczyński

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna, Implantologia, Chirurgia szczękowo-twarzowa