Nasi specjaliści

Chirurgia stomatologiczna

lek. stom. Adam Balczyński

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna, Implantologia, Chirurgia szczękowo-twarzowa