Fizjoterapia pooperacyjna - powrót do sprawności

Czy wiesz, że poważniejsze zabiegi ortopedyczne, z rekonstrukcjami uszkodzonych struktur anatomicznych, takich jak np. więzadła kolana, obrąbek stawowy stawu barkowego, wymagają dłuższej niż 6-tygodniowej rehabilitacji pooperacyjnej? Powrót do pełnej sprawności po tego typu zabiegach wymaga wspólnej pracy fizjoterapeuty i Pacjenta przez 6 miesięcy.

Fizjoterapia pooperacyjna

Dla osób, które miały wykonany zabieg operacyjny z rekonstrukcją stawów, przygotowaliśmy ofertę profesjonalnej rehabilitacji umożliwiającej sprawny i bezpieczny powrót do sprawności pod opieką doskonale wykształconych i doświadczonych fizjoterapeutów. Cykl 46 wizyt obejmuje kinezyterapię, ćwiczenia i fizykoterapię (oddziaływanie czynnikami fizycznymi poprawiającymi gojenie tkanek i zmniejszającymi ból, pracę z terapeutą, który stosuje terapie manualne oraz wykonuje z pacjentem ćwiczenia czynne i bierne).

Pamiętaj: zaniedbanie rehabilitacji lub jej niewłaściwe prowadzenie może zaprzepaścić efekt dobrze wykonanej operacji oraz uniemożliwić powrót do sprawności sprzed urazu.

Realizacja pakietu

  • Usługa obejmuje wykonanie zleconych na skierowaniu świadczeń w ciągu 180 dni od daty wypisu ze szpitala po przeprowadzonej operacji.
  • W ramach usługi pacjentowi przysługuje 46 wizyt, podczas których wykonywane są ćwiczenia i zabiegi z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii.
  • Usługa jest realizowana na podstawie skierowań lekarzy przyjmujących w zakresie ortopedii, neurologii, neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii. Skierowania są wystawiane przez lekarzy z placówki medycznej, która wykonała zbieg lub innej wskazanej przez LUX MED.
  • Zabiegi są wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED.


    Dla zapewnienia Pacjentom szybkiego powrotu do zdrowia efektywność i bezpieczeństwo zastosowanej fizjoterapii podlega nieustannej weryfikacji podczas procesu jej realizacji.