mgr Sebastian Zduński

Sport i Rehabilitacja

Specjalizacja: Fizjoterapia

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii z 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Pełnił funkcję koordynatora i kierownika zespołu fizjoterapeutów. Był kierownikiem projektu rozwoju rehabilitacji w Grupie LUX MED i kierownikiem projektu "Standardy medyczne fizjoterapii" w Grupie LUX MED.

Jest członkiem Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Executive Committee Alternate Member Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii i członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznej Terapii Manualnej.

Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej, zwłaszcza w pierwotnej i wtórnej profilaktyce urazów narządu ruchu oraz po zabiegach ortopedycznych ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego (po rekonstrukcji ACL, PCL, szyciu łąkotek, usunięciu łąkotek, mikrozłamaniach, przeszczepach chrzęstno-kostnych, osteotomii guzowatości kości piszczelowej, przecięciu troczków bocznych rzepki, przyparciu bocznym rzepek i urazach stawu rzepkowo-udowego oraz piszczelowo-udowego) oraz w manualnym leczeniu problemów dyskowych i stawowych kręgosłupa.

Kursy i szkolenia podyplomowe:
Kompleksowa diagnostyka i terapia w urazach sportowych, medycyna i rehabilitacja sportowa (medyczny trening funkcjonalny), zintegrowane techniki w terapii tkanek miękkich (punkty spustowe oraz ból i napięcie mięśni), koncepcja medycyny ortopedycznej wg dr Cyriax, terapia manualna wg dr Ackermanna, terapii manualnej w modelu niemieckim, diagnostyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn wg McKenzie, koncepcja neurofizjologiczna PNF w ortopedii i neurologii, kolano jako ogniwo łańcucha biokinematycznego kończyny dolnej w aspekcie metody GDS. Uczestnik licznych konferencji naukowych w kraju i za granicą min.:

9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine in conjunction with the 120th Congress of the German Society of Physical Medicine and Rehabilitation  & the Annual Meeting of the Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation 19 -23 June 2015 Berlin

 

Autor i współautor publikacji oraz wystąpień w zakresie rehabilitacji.

 

Nagrody i wyróżnienia:

  • 2015 – złota odznaka Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład w rozwój fizjoterapii w Polsce
  • 2013 – statuetka Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład w rozwój fizjoterapii w Polsce.