dr n. med. Izabela Urysiak-Czubatka

Dr n. med. Izabela Urysiak-Czubatka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyplom lekarza otrzymała w roku 2004. W latach 2005-2008 była stypendystką Studium Doktoranckiego UM w Łodzi. Studia doktoranckie odbywała w Klinice Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii UM w Łodzi. W roku 2010 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Diagnostyka różnych postaci łysienia niebliznowaciejącego w oparciu o badania kliniczne, laboratoryjne oraz analizę trichogramów i fototrichogramów”. W 2012 roku uzyskała specjalizację z dziedziny dermatologii i wenerologii. 

Specjalizuje się w leczeniu schorzeń dermatologicznych i wenerologicznych, diagnostyce dermaskopowej. Wykonuje zabiegi elektrochirurgiczne, kriochirurgiczne i laserowe.

Uczestniczka licznych ogólnokrajowych zjazdów i konferencji dermatologicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD oraz European Society for Dermatological Research (ESDR)

Współautorka kilkunastu prac naukowych, opublikowanych na łamach renomowanych czasopism dermatologicznych.