mgr psychologii; mgr dietetyki Iwona Tomczak

Medycyna estetyczna

Specjalizacja: Dietetyka, Psychologia

wykształcenie
Ukończyła Wydział Psychologii Społecznej ze specjalnością Psychologia Kliniczna w Szkole wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Dietetykę i planowanie żywienia w WSNS w Lublinie.

doświadczenie
Odbyła wiele szkoleń i kursów specjalistycznych między innymi: szkolenie I -go stopnia Solution Focused Brief Terapy, Żywienia specjalistycznego z osobami z zaburzeniami autystycznymi i zespołem nadpobudliwości ruchowej, Żywienie w stanach chorobowych, Zasady zdrowego żywienia i odchudzanie, suplementacja.

Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi na oddziałach psychiatrycznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Tworkach, w Klinice Psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego oraz Instytucie Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia". Współpracowała, jako pracownik dydaktyczny, z Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadząc praktyki z psychologii klinicznej. Członek PTP. Jako psycholog i dietetyk pomaga swoim klientom zmienić nawyki żywieniowe i trwale wprowadzić je w życie korzystając z dorobku różnych nurtów i technik terapii: humanistycznej i poznawczej.

Zakres działalności: Konsultacje i poradnictwo psychologiczne, konsultacje żywieniowe , konsultacje psychodietetyczne, prowadzenie warsztatów, seminariów, udzielanie pomocy pacjentom z zaburzeniami odżywiania (otyłość, anoreksja, bulimia, uzależnienie od jedzenia). Warsztaty psychoedukacyjne rozwoju i motywacji, zarządzanie stresem, rozwoju kobiet i wiele innych.

hobby
Malarstwo, fotografia, podróże kulinarne, teatr, psychodrama, medycyna chińska.