dr hab. n. med. Piotr Sobiczewski

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Stopień doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Radę Naukową Centrum Onkologii w Warszawie – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Aktualne stanowisko:  Koordynator Oddziału Zabiegowego Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie.

Autor licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz licznych wystąpień i prezentacji na zjazdach polskich i międzynarodowych.

W latach 1995-1996 Stypendium Rządu Francuskiego i staże w klinikach uniwersyteckich w Paryżu i w Lille we Francji.

Szkolenia dotyczące zastosowania metod małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej w leczeniu nowotworów ginekologicznych odbyte w Europie i Stanach Zjednoczonych.

W 2000 r. Dyplom Europejski Uniwersytetu w Clermont-Ferrand we Francji w zakresie laparoskopii operacyjnej w ginekologii.

Specjalizacje : ginekologia onkologiczna, położnictwo.

Wykładowca na kursach w zakresie laparoskopii w ginekologii onkologicznej.

Główna działalność zawodowa:  chirurgia ginekologiczna laparoskopowa i klasyczna, leczenie i diagnostyka nowotworów ginekologicznych, diagnostyka USG , zabiegi metodą histeroskopową i laparoskopową, leczenie guzów jajnika.

Przynależność do towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
  • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
  • European Society for Gynecologic Endoscopy
  • International Society for Gynecologic Cancer
     

Biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego.