lek. med. Krzysztof Sikora

Lekarze specjaliści, Sport i Rehabilitacja

Specjalizacja: Chirurgia ogólna

Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej. Odbył staż Chirurgii Ogólnej w Monach Uniwersity Departament of Surgery w Melbourne w Australii. Uzyskał umiejętności wykonywania badań endoskopowych i kolonoskopowych. Jest autorem i współautorem prac naukowych poświęconych tematyce medycznej. Biegle posługuje się językiem angielskim.