prof. dr hab. Tomasz Pasierski

Lekarze specjaliści

Specjalizacja: Kardiologia, ECHO serca

Prof. Dr hab. Tomasz Pasierski jest kardiologiem z 30-letnią praktyką. Przez 15 lat pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie, a przez 13 lat kierował oddziałem Kardiologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Od 10 lat wykłada etykę lekarską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Niezwykłe ceniony przez pacjentów za współczucie i zaangażowanie.