lek. med. Elżbieta Pachlewska

Lekarze specjaliści

Specjalizacja: Kardiologia, ECHO serca

Specjalista I stopnia chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia kardiolog.  W kręgu zainteresowań zawodowych znajduje się kardiologiczna diagnostyka nieinwazyjna, badania ECHO, próby wysiłkowe, badania Holtera oraz prowadzenie ambulatoryjne chorych kariologicznie.