dr n. med. Anna Kutkowska-Kaźmierczak

Adiunkt w Zakładzie Genetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Ukończyła Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Warszawie. Jest pediatrą i specjalistą z zakresu genetyki klinicznej. Pasjonuje się dysmorfologią. Interesuje się genetycznym uwarunkowaniem chorób i poradnictwem genetycznym, szczególnie genetycznymi przyczynami niepełnosprawności intelektualnej, chorób skóry oraz zaburzeń kształtu czaszki.

Tematem doktoratu były submikroskopowe rearanżacje genomowe jako przyczyna niepełnosprawności intelektualnej. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych dotyczących m.in. niepełnosprawności intelektualnej, genetycznie uwarunkowanych chorób skóry, jak: pęcherzowe oddzielanie się naskórka (Epidermolysis bullosa), zespół nietrzymania barwnika (Incontinentia pigmenti), dysplazja ektodermalna oraz kraniostenoz. Dwukrotnie praca, której była współautorem, otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego (2013, 2015). W 2014 otrzymała od rektora Uniwersytetu Warszawskiego dyplom za osiągnięcia w zakresie diagnostyki i charakterystyki klinicznej rzadkich chorób pęcherzykowych skóry, które zostały uhonorowane nagrodą zespołową naukową drugiego stopnia. W 2015 roku otrzymała nagrodę Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka za najlepszą publikację zespołową pracowników Instytutu Matki i Dziecka w czasopiśmie zagranicznym, której jest współautorem.