prof. Arleta Kowala-Piaskowska

Lekarze specjaliści

Specjalizacja: Hepatologia, Medycyna podróży, Choroby zakaźne

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Specjalista II stopnia w zakresie chorób zakaźnych. Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii. W 1993 r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych, habilitację uzyskała w 2009 r. Posiada długoletnie doświadczenie jako Adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej. Od 2009 r. pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, od 2014 r. na stanowisku Profesora Nadzwyczajnego. Posiada duże doświadczenie w zakresie chorób zakaźnych osób dorosłych i dzieci w zakresie hepatologii oraz medycyny podróży.

Autor i współautor wielu rozdziałów podręcznikowych oraz licznych artykułów oryginalnych i poglądowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Redaktor dwóch podręczników dla studentów.