prof. Paweł Kamiński

Lekarze specjaliści

Specjalizacja: Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Ginekologia

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Zainteresowania naukowe związane są z badaniami nad etiopatogenezą endometriozy.
Zainteresowania zawodowe obejmują endokrynologię ginekologiczną, a zwłaszcza problemy okresu menopauzy, antykoncepcji hormonalnej oraz leczenia i diagnostyki zespołów hiperandrogennych u kobiet. W ginekologii główne zainteresowania ogniskują się na diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz zastosowaniu histeroskopii i laparoskopii. W ginekologii operacyjnej główny przedmiot zainteresowań stanowią operacje pochwowe, zwłaszcza wykonywane z zastosowaniem materiałów syntetycznych wykonywane w zaburzeniach statyki narządu płciowego i wysiłkowym nietrzymaniu moczu.

Prof. Paweł Kamiński jest kierownikiem Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie.