dr n. med. Dariusz Gołąbek

Lekarze specjaliści

Specjalizacja: Ginekologia i położnictwo

I i II stopień doktora nauk medycznych z ginekologii i położnictwa.

  • 1988 - 1994 studia medyczne  w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 1994 - 1995 staż lekarski  na etacie stażowym z Państwowego Szpitala Klinicznego
  • Od 1995  - praca w Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa CMUJ w Krakowie
  • 1997 – 2001 studia doktoranckie
  • Od 2003 starszy asystent Collegium Medium
  • Od 10.2006 do 09.2008r. adiunkt Kliniki Ginekologii i Położnictwa CMUJ
  • Od 10.2008 do 10.2012 zastępca ordynatora Szpitala Ginekologiczno Położniczego „Ujastek”

 

Od 1996r. praca w Rejonowych Poradniach Ginekologicznych (Skała, Przeginia, Imbramowice, Trzyciąż, Sułoszowa), Poradniach Ginekologicznych w Krakowie (Kozłówek, Kutrzeby) oraz gabinetach na terenie Krakowa
Cor-Vita, Scanmed, Multi Medis, Lux-Med, Volumed.

13 publikacji w czasopismach naukowych, referatach i materiałach konferencyjnych.

Współautor  rozdziału „Diagnostyka endokrynologiczna w ginekologii.” W: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej : praca zbiorowa (pod red. Aldony Dembińskiej-Kieć i Jerzego W. Naskalskiego). Wyd. 2 uzup. i popr. - Wrocław: Urban & Partner, cop. 2002, s.793-805.

Prowadzenia ćwiczeń i seminariów ze studentami V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Stomatologii.

Przygotowanie pytań testowych do puli pytań do Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz do puli pytań testowych do II stopnia specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.

Prowadzenie wykładów na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CMUJ w Krakowie.

Szkolenie teoretyczne, praktyczne i podnoszenie kwalifikacji lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie oraz będących w trakcie stażu podyplomowego na Bloku Operacyjnym i Sali Porodowej.