dr n. med. Krzysztof Gawroński

Lekarz z tytułem Doktora Nauk Medycznych z bardzo dużym doświadczeniem klinicznym. Specjalista chorób wewnętrznych, transplantologii klinicznej i hematologii. Wieloletni pracownik Kliniki Hematologii i Ośrodka Przeszczepiania Szpiku, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób hematologicznych nowotworowych i nienowotworowych u dorosłych m.in. niedokrwistości, skaz krwotocznych, białaczek, chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych, szpiczaka, zespołów mielodysplastycznych itd. W codziennej praktyce klinicznej na bieżąco kwalifikuje i bezpośrednio zajmuje się transplantacjami szpiku w najcięższych nowotworach układu krwiotwórczego.
Szczególnym zainteresowaniem jest diagnostyka i leczenie powikłań hematologicznych u kobiet ciężarnych.