dr n. med. Dalia Chrzanowska

Medycyna estetyczna

Specjalizacja: Dermatologia wenerologia

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu studiów odbyła studia doktoranckie w Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Lublinie, które zakończyła obroną pracy doktorskiej z dziedziny dermatologii oraz zdrowia publicznego i otrzymaniem stopnia doktora nauk medycznych.

 W latach 2003-2009 pracowała w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł specjalisty dermatologa-wenerologa.

 Od 2009 do 2011 roku była adiunktem w Katedrze Kosmetologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej.