lek. med. Agnieszka Chomicz

Lek. med. Agnieszka Chomicz to lekarz specjalista urologii (F.E.B.U.), ultrasonografista wyspecjalizowany w zakresie USG układu moczowego i męskiego układu płciowego, autorka doniesień i publikacji naukowych oraz kierownik dwóch działów w oficjalnym dwumiesięczniku Polskiego Towarzystwa Urologicznego- „Przeglądzie Urologicznym”.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich schorzeń urologicznych, w tym andrologią i ultrasonografią urologiczną.

Jako jedna z pierwszych i nielicznych osób zaczęła wykonywać w Polsce nowoczesne biopsje fuzyjne prostaty, kierowane fuzją obrazów TRUS i mpMRI.

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
Specjalizację urologiczną odbywała w Niemczech i w Polsce. Część szkolenia specjalizacyjnego odbyła w Kilonii w Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel – pod kierunkiem Prof. Dr. Klaus-Peter Jünemann’a. Specjalizację urologiczną ukończyła w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie pod kierunkiem obecnego Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii- dr hab. n. med. Artura A. Antoniewicza. W 2018 roku zdała egzamin specjalizacyjny w urologii uzyskując tytuł the Fellow of the European Board of Urology (FEBU).

Celem stałego pogłębiania wiedzy i umiejętności bierze udział w licznych kursach i sympozjach zagranicznych, m.in. w Londynie, Florencji, Kopenhadze, Pradze, Kilonii i.in.

ULTRASONOGRAFIA UROLOGICZNA
Otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, uprawniający do wykonywania badań USG w urologii, obecnie wykonuje ponad 1800 badań USG rocznie, w tym USG standardowe i dopplerowskie:

 • usg układu moczowego
 • usg przezodbytnicze prostaty (TRUS)
 • usg przezbrzuszne prostaty (TAUS)
 • usg moszny (jąder)
 • usg prącia
 • usg cewki moczowej męskiej

Po każdym badaniu pacjent otrzymuje wynik z dołączoną dokumentacją zdjęciową.

BIOPSJE PROSTATY I ZABIEGI
Wykonuje biopsje prostaty fuzyjne i standardowe pod kontrolą TRUS oraz zabiegi urologiczne.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

 • Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU)
 • Europejska Federacja Towarzystw Ultrasonografii w Medycynie i Biologii (EFSUMB)
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU)
 • Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA)
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU)