dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Zajmuje się całym zakresem chirurgii naczyniowej: chirurgia tętnic szyjnych, aorty, tętnic kończyn dolnych i trzewnych, przewlekła niewydolność żylna, malformacje naczyniowe, dostęp dializacyjny. W leczeniu stosuje zarówno metody otwarte jak i wewnątrznaczyniowe. Jest autorem publikacji i rozdziałów w książkach z zakresu chirurgii naczyniowej, oraz współautorem patentów międzynarodowych z zakresu biologii naczyniowej.