Badanie Prenatalne Test Złożony

Badanie Prenatalne Test Złożony to nieinwazyjne badanie, które według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego powinno być wykonywane u wszystkich kobiet w ciąży. Badanie to wykonywane jest między 11 a 14 tygodniem ciąży.

Wynik testu pozwala na skalkulowanie ryzyka rozwoju wad u płodu. Test umożliwia też wczesne diagnozowanie i leczenie wielu chorób u dziecka jeszcze w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego (np. założenie zastawki po stwierdzeniu wodogłowia).

Badanie Prenatalne Test Złożony nie stanowi żadnego zagrożenia dla przyszłej mamy i jej dziecka. Polega ona na badaniu poziomu białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta hCG w surowicy krwi matki oraz na wykonaniu badania USG płodu, w którym ocenia się przezierność karkową NT, obecność kości nosowej oraz inne parametry. Oba badania muszą być wykonane w tym samym dniu.

Test Złożony to bardzo precyzyjna metoda przesiewowa realizowana w celu wykrycia wad genetycznych płodu. Określa między innymi wysokość ryzyka wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Patau oraz wad ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Test Złożony powinien być wykonywany u wszystkich kobiet w ciąży, ponieważ 70% dzieci z trisomią chromosomów rodzi się u kobiet poniżej 35. roku życia, a częstość występowania wad wrodzonych wzrasta z wiekiem matki. Test wykonuje się pomiędzy 11. tygodniem ciąży a 13. tygodniem i 6. dniami ciąży. Wiek ciąży określa się według wg daty ostatniej miesiączki oraz USG wykonanego w dniu wizyty w przychodni.

Nieprawidłowy wynik testu nie oznacza choroby płodu, lecz podwyższone ryzyko wystąpienia wad genetycznych. W takim przypadku rozstrzygającym badaniem jest inwazyjne badanie prenatalne czyli amniopunkcja lub biopsja trofoblastu. Wysokie ryzyko może również wskazywać na inną patologię (np. późniejsze powikłanie przebiegu ciąży nadciśnieniem, stanem przedrzucawkowym, zaburzeniami odżywienia płodu, krwawieniami) i dlatego w przypadku nieprawidłowego wyniku wskazany jest wzmożony nadzór ginekologa nad ciężarną i jej rozwijającym się dzieckiem.

Prawidłowy wynik Testu Złożonego oznacza, że ryzyko wystąpienia zespołu Downa u płodu obliczone na podstawie powyższych parametrów jest niskie, co wskazuje na małe prawdopodobieństwo wad wrodzonych, lecz nie wyklucza ich w 100 %. W przypadku prawidłowego wyniku testu złożonego dodatkowe badania inwazyjne nie są zazwyczaj zalecane.

 

Badanie Prenatalne Test Złożony w PROFEMED dostępne jest w dwóch zestawach:

I  ZESTAW – 550 zł 

Test złożony, kalkulacja ryzyka wad płodowych wg FMF oraz konsultacja celem omówienia wyników badań:

1. W ciągu jednego dnia pacjentka wykonuje 2 usługi:  USG genetyczne + pobranie krwi celem badań Kryptor (BHCG i białko PAPP-a)

  • pobranie krwi żylnej kobiety ciężarnej (białko ciążowe A – PAPP-A i wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej – ßhCG)
  • szczegółowy wywiad i specjalistyczne badanie USG przezierności karkowej (NT), skostnienia kości nosowej, oceny zastawki trójdzielnej, wykonywane przez lekarza posiadającego certyfikat The Fetal Medicine Foundation – Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu.

2. Po 6 dniach od wykonania w/w badań zapraszamy pacjentkę ponownie celem:

  • Kalkulacji ryzyka aberracji chromosomowych - w trakcie wizyty lekarz, który  wykonał USG genetyczne przeprowadza kalkulację wg FMF w oparciu o wynik USG i wyniki badań krwi.
  • Omówienia wyniku przez lekarza, który przeprowadził badania.

 

II ZESTAW - 450 zł  

Test złożony, kalkulacja ryzyka wad u płodu wg FMF bez omówienia wyników.

1. W ciągu jednego dnia pacjentka wykonuje 2 usługi:  USG genetyczne + pobranie krwi celem badań Kryptor (BHCG i białko PAPP-a)

  • pobranie krwi kobiety ciężarnej (białko ciążowe A – PAPP-A i wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej – ßhCG)
  • szczegółowy wywiad i specjalistyczne badanie USG przezierności karkowej (NT), skostnienia kości nosowej, ocena zastawki trójdzielnej wykonywane przez lekarza posiadającego certyfikat The Fetal Medicine Foundation – Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu.
  • Po 6 dniach pacjentka odbiera wynik kalkulacji ryzyka wad płodowych w kopercie od pracownika recepcji i omawia wyniki testu ze swoim lekarzem prowadzącym, który skierował pacjentkę na test złożony.

 

Umów się na wizytę do lekarza specjalisty lub badanie w placówce PROFEMED przy ul. Ułańskiej 7:

tel. 22 33 22 844 lub lub 61 628 75 00
cc_profemed@luxmed.pl