Leczenie zeza (ortoptyka)

Zauważyłeś u dziecka problem ze wzrokiem lub występowanie zeza? Zdiagnozuj niepokojące Cię objawy, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie i naukę Twojego dziecka.

Do konsultacji z ortoptykiem powinny skłonić Cię m.in. poniżej wymienione objawy zaobserwowane u dziecka:

  • występowanie zeza (w jednym oku lub w obydwu),
  • przybliżanie przedmiotów do oczu (także podchodzenie blisko do ekranu telewizora),
  • częste przecieranie oczu,
  • brak koncentracji,
  • gubienie liter podczas czytania i pisania,
  • unikanie kontaktu ze światłem.


Porada ortoptyczna

W ramach diagnozy ortoptycznej dokonujemy pomiarów kąta zeza, ocenę widzenia obuocznego oraz wykrywamy niedowidzenia.

Prowadzimy ćwiczenia ortoptyczno-pleoptyczne narządu wzroku (m.in. leczenie zeza, niedowiedzenia, podwójnego widzenia, wrodzonych i nabytych zaburzeń ruchomości mięśni gałkoruchowych).

 

Umów się na wizytę w Poradni leczenia zeza w placówce PROFEMED w Krakowie przy Al. Pokoju 5:

tel. 12 323 61 24 lub 22 33 22 844
cc_profemed@luxmed.pl