USG stawów biodrowych

USG stawów biodrowych u dzieci do 1 roku życia wykonywane jest w celu wykluczenia lub potwierdzenia tzw. dysplazji stawu biodrowego. Polega ona na niewłaściwym wykształceniu elementów tworzących staw, w szczególności panewki stawu biodrowego (panewka jest zbyt płytka).

USG stawów biodrowych u niemowląt umożliwia ocenę wyglądu panewki, głowy kości udowej oraz ich wzajemnego położenia względem siebie. Pozwala to również na wykluczenie ewentualnego zwichnięcia lub podwichnięcia stawu.

Zaleca się, by USG stawów biodrowych wykonane było:

  • w 6 tygodniu życia - jako pierwsze badanie,
  • w 3 miesiącu życia - jako badanie kontrolne.

Czasami zachodzi konieczność wykonania badania USG stawu biodrowego już w 2-3 tygodniu życia - na zlecenie pediatry. Dotyczy to najczęściej przypadków, w których istnieje podejrzenie co do wystąpienia dysplazji (u dzieci pochodzących z ciąży mnogiej, u dzieci urodzonych z ułożenia miednicowego, u dzieci, w rodzinie których zdarzały się przypadki nieprawidłowości w budowie anatomicznej stawu biodrowego).

Badanie USG stawów biodrowych jest badaniem bezbolesnym i bezinwazyjnym.

Z badaniem USG nie warto zwlekać, ponieważ to właśnie w pierwszych miesiącach życia dziecka istnieje duża szansa na przebudowę stawu biodrowego. Szybkie rozpoznanie i podjęcie odpowiedniego leczenia w krótkim czasie pozwala przywrócić prawidłową budowę biodra.

Umów się na badanie w placówkach PROFEMED w Warszawie

22 33 22 844