Nasi specjaliści

Pulmonologia

lek. med. Małgorzata Kortus-Wałdowska

Specjalizacja: Interna, Pulmonologia

lek. med. Maria Król-Kawa

Specjalizacja: Pulmonologia

lek. med. Grażyna Skarupa-Szabłowska

Specjalizacja: Pulmonologia