Nasi specjaliści

Patomorfologia

dr n. med. Paweł Kurzawa

Specjalizacja: Patomorfologia