Nasi specjaliści

Onkologia dziecięca

doc. dr hab. Katarzyna Derwich

Specjalizacja: Hematologia dziecięca, Onkologia dziecięca