Nasi specjaliści

Leczenie osteoporozy

dr n. med. Magdalena Ignaszak-Szczepaniak

Specjalizacja: Hipertensjologia, Leczenie osteoporozy, Endokrynologia