Nasi specjaliści

Gastroenterologia

dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka

Specjalizacja: Gastroenterologia