Nasi specjaliści

Diabetologia

lek. med. Urszula Przybyła

Specjalizacja: Interna, Diabetologia