Nasi specjaliści

Medycyna podróży

dr hab. n. med. Jacek Czepiel

Specjalizacja: Hepatologia, Choroby zakaźne, Medycyna podróży

lek. med. Alicja Kędzierska

Specjalizacja: Hepatologia, Choroby zakaźne, Interna, Medycyna podróży