Nasi specjaliści

Hipertensjologia

dr n. med. Anna Sitarska-Kuźniar

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Hipertensjologia