Nasi specjaliści

Anestezjologia

lek. med. Anna Kłęczek

Specjalizacja: Anestezjologia

prof. Rafał Niżankowski

Specjalizacja: Angiologia, Anestezjologia