Nasi specjaliści

Chirurgia stomatologiczna

lek. stom. Adam Balczyński

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna, Implantologia, Chirurgia szczękowo-twarzowa

lek. stom. Joanna Kołodziej-Skręta

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza

Chirurgia szczękowo-twarzowa

lek. stom. Adam Balczyński

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna, Implantologia, Chirurgia szczękowo-twarzowa

Endodoncja

lek. dent. Elena Dimitrijewa

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Endodoncja

Implantologia

lek. stom. Adam Balczyński

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna, Implantologia, Chirurgia szczękowo-twarzowa

lek. dent. Emil Lisiak

Specjalizacja: Protetyka, Implantologia

Ortodoncja

lek. stom. Małgorzata Fijas

Specjalizacja: Ortodoncja

lek. dent. Joanna Łojewska

Specjalizacja: Ortodoncja

lek. stom. Joanna Łojewska

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Ortodoncja

Pedodoncja

lek. stom. Małgorzata Piaskowska

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Pedodoncja

Periodontologia

Protetyka

lek. dent. Emil Lisiak

Specjalizacja: Protetyka, Implantologia

lek. stom. Michał Stachowiak

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Protetyka

Protetyka stomatologiczna

lek. stom. Barbara Stokłosa

Specjalizacja: Protetyka stomatologiczna

Stomatologia

Stomatologia dziecięca

lek. dent. Aleksandra Lorenc

Specjalizacja: Stomatologia dziecięca

lek. stom. Melania Olchawa-Pająk

Specjalizacja: Stomatologia, Stomatologia dziecięca

Stomatologia estetyczna

lek. stom. Monika Paluch

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Stomatologia estetyczna

Stomatologia zachowawcza

lek. dent. Elena Dimitrijewa

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Endodoncja

lek. stom. Magda Gabryniewska-Gmerek

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza

lek. stom. Joanna Kołodziej-Skręta

Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza

lek. stom. Marcin Kopczyński

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza

lek. stom. Krzysztof Kosiński

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza

lek. stom. Joanna Łojewska

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Ortodoncja

lek. stom. Anna Nowaczyk

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza

lek. stom. Monika Paluch

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Stomatologia estetyczna

lek. stom. Małgorzata Piaskowska

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Pedodoncja

lek. stom. Karolina Pieńkowska

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Periodontologia

lek. stom. Michał Stachowiak

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza, Protetyka

lek. stom. Marta Wilska

Specjalizacja: Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza z endodoncją